Juridisk information
Minska
energi-
klyftan

Med besparingarna från en tryckminskning på 1 bar kan du köpa en segelbåt

Minska tryckbandet

Effektiv minskning av trycket minskar energiförbrukningen. För varje tryckminskning på 1 bar (14,5 psi) minskar energiförbrukningen med 7 %.

Att minska systemtrycket reducerar även effekten av läckage. En tryckminskning på 1 bar minskar effekten av luftläckage med 13 %. Det är anledningen till att kaskadmetoden, som används i många tryckluftsanläggningar, inte är bästa sättet att reglera systemtrycket. I ett kaskadsystem regleras start/stopp och lastning/avlastning av kompressorerna med ett tryckband, vilket ger ett arbetstryck som är högre än det erforderliga minimitrycket. Det är väldigt ineffektivt. En centralstyrenhet kan reglera systemtrycket mycket mer exakt baserat på flera olika parametrar och avancerade logaritmer.