Juridisk information
Minska
energi-
klyftan

Med pengarna du sparar genom att stoppa kompressorn vid avlastning kan du ha råd att skaffa sommarhus

Minska antalet avlastade driftstimmar

Efterfrågan på luft i ett industriellt tryckluftssystem varierar normalt. Att använda variationerna för att minska avlastad drift är ett första steg mot optimerad energieffektivitet.

Om kompressorerna lämnas igång avlastade efter arbetsdagens slut, fortsätter de att använda så mycket som 25 % av den energi som förbrukas vid fullast. Om det finns läckor i systemet kan kompressorerna dessutom ibland växla till lastad drift, vilket förbrukar ännu mer energi.

Ju kortare produktionstid, desto mer kan du spara genom att stänga av kompressorerna istället för att låta dem gå avlastade.

MkIV- och Mk5-styrenheterna erbjuder användarvänliga sätt att minska avlastad drift.

En veckotimer slår på och stänger av kompressorn enligt variationerna i luftefterfrågan. Funktionen DSS (Delayed Second Stop, fördröjt andra stopp) analyserar motorparametrar, startbegränsningar och tidigare efterfrågan för att identifiera den bästa tiden för att stoppa kompressorns drivmotor.