Juridisk information
Minska
energi-
klyftan

Ett 6 mm luftläckage under ett år kostar
lika mycket som en mindre bil

Eliminera luftläckage

I äldre tryckluftssystem kan upp till 20 % av den totala tryckluftsförbrukningen förloras genom läckage.

Ett 3 mm läckage motsvarar en energiförlust på nära 42 000 kWh per år.

Årlig kostnad * för luftläckage (vid 7 bar):

  • 3 mm hål = 12 l/s = en cykel
  • 6 mm hål = 47 l/s = en mindre bil
  • 10 mm hål = 108 l/s = en skåpbil

* Baserat på 8 760 driftstimmar/år och en energikostnad på 0,65 SEK per kWh.