Juridisk information
Minska
energi-
klyftan

Att byta eller uppdatera till den senaste tekniken i tryckluftsanläggningen kan ge besparingar motsvarande priset på en snygg motorcykel

Uppgradera till ny teknologi

De senaste styrenheterna och elmotorerna till kompressorn gör anläggningen effektivare.

Xchange Programmet ger dig möjlighet att byta ut huvudkomponenter i kompressorn mot nya, effektivare komponenter. Inom Xchange Motor-programmet används de senaste högeffektiva motorerna i utbyte mot äldre motorer med lägre effektivitet eller motorer som kräver omlindning. Energibesparingarna är garanterade med de nya motorerna.

Att uppgradera kompressorn med den senaste Elektronikon-styrenheten drar fördel av den allra mest avancerade kompressorstyrningen, reducerar avlastad drift och gör anläggningen effektivare.

Att uppgradera till ny teknologi kan spara in upp till 2 % av energiförbrukningen.