Juridisk information
Minska
energi-
klyftan

Att låta kompressionsvärmen gå till spillo kostar lika mycket som en lyxig stadsresa

Energiåtervinning

Vid atmosfärstryck har luft en basenerginivå, som ökas under kompressionsprocessen. Upp till 94 % av elenergin omvandlas till kompressionsvärme. Utan energiåtervinning försvinner värmen ut i atmosfären genom kylsystemet och som strålning.

Hur mycket energi som kan återvinnas beror på kompressorstorleken och driftstimmarna. Typiska återvinningsvärden ligger mellan 50 % och 94 %. Eftersom nära 70 % av alla industriprocesser omfattar användning av varmvatten eller ånga, kan energiåtervinningsenheter minska både bränsle- och underhållskostnader för alternativ utrustning.