Informacje prawne
Zamknij
lukę
energetyczną

Za oszczędności na obniżeniu ciśnienia o 1 bar możesz kupić łódź żaglową

Zmniejszanie zakresu ciśnień

Obniżenie ciśnienia skutecznie zmniejsza zużycie energii. Przy obniżeniu ciśnienia o 1 bar, zużycie energii spada o 7%.

Obniżenie ciśnienia w układzie zmniejsza wpływ przecieków na straty. Obniżenie ciśnienia o 1 bar zmniejsza wpływ wycieków powietrza o 13%. Z tego względu metoda kaskadowa, stosowana w licznych instalacjach wielosprężarkowych, nie jest najlepszym sposobem regulowania ciśnienia w układzie. System kaskadowy stosuje inne ustawienia ciśnienia dociąż/odciąż dla każdej sprężarki. Za każdym razem, gdy ciśnienie w układzie spadnie poniżej określonej wartości, kolejna sprężarka przełącza się na pracę pod obciążeniem. Ciśnienia pod obciążeniem są zwykle dużo wyższe, niż wymagane ciśnienie układu. Sterownik centralny jest w stanie regulować ciśnienie układu dużo dokładniej, w oparciu o różnorodne parametry i złożone logarytmy.