Informacje prawne
Zamknij
lukę
energetyczną

NIEWYKORZYSTANE CIEPŁO ZE SPRĘŻARKI KOSZTUJE TYLE, CO WYCIECZKA PIERWSZĄ KLASĄ.

Odzysk energii

Przy ciśnieniu atmosferycznym powietrze posiada pewien podstawowy poziom energii zwiększany w procesie sprężania. Do 94% energii elektrycznej przekształca się w ciepło sprężania. Bez systemu odzysku energii ciepło to jest tracone i ulatuje do atmosfery poprzez system chłodzenia.

Ilość energii możliwej do odzyskania zależy od wielkości sprężarki i czasu pracy. Ilość ta zawiera się zwykle w przedziale 50% - 94%. Jako, że blisko 70% wszystkich procesów przemysłowych uwzględnia wykorzystanie gorącej wody lub pary wodnej, jednostki odzyskujące energię mogą ograniczyć zarówno koszty paliwa, jak i konserwacji innych urządzeń.