Juridische kennisgeving
Verminder
uw
energieverbruik

Met het geld dat u bespaart door de compressor in onbelaste toestand stil te zetten, kunt u een buitenverblijf kopen

Het aantal onbelaste bedrijfsuren verminderen

De vraag naar perslucht in een industriële omgeving schommelt doorgaans. Een eerste stap in het optimaliseren van de efficiëntie is het vermijden van onbelast draaien.

Als compressoren onbelast blijven draaien na werktijd, verbruiken ze nog altijd 25% van de energie die ze nodig hebben om bij vollast te draaien. Als er bovendien lekkages zijn in het systeem, kan het zijn dat de compressoren af en toe belast beginnen te draaien en nog meer energie verbruiken.

Hoe korter de productietijd, hoe meer u kunt besparen door de compressoren uit te zetten in plaats van ze onbelast te laten draaien.

De compressorbesturingssystemen MKIV en MK5 bieden gebruiksvriendelijke manieren om periodes van onbelast draaien te verminderen.

Een weektimer schakelt de compressor aan en uit op basis van de persluchtbehoefte. DSS (Delayed Second Stop) analyseert motorparameters, startvoorwaarden en de vraaggeschiedenis om de optimale tijd te bepalen om de aandrijving van de compressor te stoppen.