Juridische kennisgeving
Verminder
uw
energieverbruik

Onbenutte compressiewarmte kost zoveel als een citytrip eerste klasse

Energieterugwinning

Bij atmosferische druk bevat lucht een basisniveau aan energie dat wordt verhoogd tijdens het compressieproces. Tot 94% van de elektrische energie wordt omgezet in compressiewarmte. Zonder energieterugwinning gaat deze warmte verloren in de atmosfeer via het koelsysteem en door uitstraling.

De hoeveelheid energie die teruggewonnen kan worden hangt af van de grootte van de compressor en het aantal bedrijfsuren. Doorgaans kan tussen de 50% en 94% worden teruggewonnen. Aangezien bijna 70% van alle industriële processen gebruikmaakt van warm water of stoom, kunnen energieterugwinningssystemen zowel het brandstofverbruik als de onderhoudskosten voor andere apparatuur verminderen.