Yasal uyarı
Enerji
açığının
kapatılması

ZİYAN EDİLEN SIKIŞTIRMA ISISI MALİYETİ BİRİNCİ SINIF BİR YOLCULUK MALİYETİNE EŞİTTİR

ENERJİ GERİ KAZANIMI

Atmosferik basınçta havada bulunan temel düzeydeki enerji sıkıştırma süreci sırasında artar. Elektrik enerjisinin yaklaşık %94’ü, sıkıştırma ısısına dönüştürülür. Enerji geri kazanımı olmadan bu ısı, soğutma sistemi ve yayınım ile atmosfere gider.

Geri kazanılabilecek enerji miktarı, kompresörün büyüklüğüne ve çalışma saatine dayalıdır. Genel geri kazanım %50 ve %94 arasındadır. Tüm endüstriyel işletmelerin yaklaşık %70’i, sıcak su ve buhar kullanımını içerdiğinden, enerji geri kazanım birimleri, alternatif ekipmanın hem yakıt hem de bakım giderlerini azaltabilir.